Effektbalansering

Med effektbalansering kan du som fastighetsägare minska energikostnader genom att:

- lagra överproduktion av solenergi för senare användning

- köpa el när den är som billigast och använda den när den är dyrast.

- kapa effekttoppar när flera förbrukare används samtidigt. T.ex. El-bilsladdning.