Likströmsnät (DC-Grid)

Likström (DC)

DC används till nästan allt numera

Några exempel:

- Solceller levererar DC

- Din EL-bil har ett DC-batteri

- Batterilagring görs alltid med DC-batterier

Mindre omvandlingsförluster med DC

- Varje omvandling mellan DC och AC ger större omvandlingsförluster än om DC behålls

- Din överproduktion av Solel måste DC omvandlas till AC för att kunna säljas (=omvandlingsförluster)

- När du köper el för att t.ex. ladda EL-bilen måste den oftast omvandlas från AC till DC i bilen 

  - Med ett DC-nät i fastigheten är du förberedd för framtiden