Likströmsnät (DC-Grid)

Varför Likström (DC)

Likström används till mer och mer idag.

Några exempel:

- Solceller levererar likström.

- Din EL-bil går på likström (bilens batteri är ett likströmsbatteri).

- Snabbladdning av El-bil görs normalt med likström.

- Batterilagring görs alltid med likströmsbatterier.

- LED-lampor droivs på likström.

Omvandlingsförluster

- Vid varje omvandling mellan Växelström och Likström fås omvandlingsförluster.

- Din överproduktion av Solel måste omvandlas från likströmmen till Växelström för att kunna säljas (=omvandlingsförluster).

- När du köper el för att t.ex. ladda EL-bilen måste den omvandlas från Växelströmt till likströmmen (=omvndlingsförluster). 

     - Ofta köps elen tillbaks på tider då priset är högt (med tillkommande elnätskostnader och skatter).