Rådgivning - Likströmsnät i fastigheter.

- Vi har med stort intresse engagerat oss i framtidens decentralicerade energiproduktion i fastigheter.

- Vi har erfarenheter av egen anläggning i drift med framtidens fördelar.

Demo och rådgivning

Vi står till tjänst med live-visning av:

- Solcellsanläggning.

- Batterilagring.

- Växelriktare med fasutjämning.

- EL-bilsladdning.

 

Rådgivning Visma Spcs  programvaror

- Vi har även 30 års erfarenhet med Visma Spcs programvaror

Som Visma expert, är vi din rådgivare för att hitta bästa administrativa lösning för ert företag.